Condicions de contractació


CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

(d'ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D'una part, el proveïdor de la gestió de les reserves d'allotjament en el càmping, ECOTUR CALELLA, S.L., el nom comercial del qual és (d'ara endavant també el prestador), amb domicili social en C/ Chopitea 110, 17210, Calella de Palafrugell, Girona, N.I.F. B17007857, telèfon d'atenció al client 972.615.116, i e-mail: info@campingcalelladepalafrugell.com, sent titular del lloc web www.campingcalelladepalafrugell.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de reserves a través del lloc web ressenyat.

I d'una altra, l'Usuari – Client (d'ara endavant l'Usuari), que realitza la reserva i responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.

b. Que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per a contractar.

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que realitzi qualsevol reserva.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a la disposició d'aquests l'adreça d'e-mail info@campingcalelladepalafrugell.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades de manera presencial, telefònica, via email o a través del lloc web www.campingcalelladepalafrugell.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar les reserves o promocions que van ser adquirides prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els serveis oferts. En tot cas, abans de reservar han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en la realització de la reserva. CÀMPING CALELLA DE PALAFRUGELL no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol mal que resultés d'una fallada de còpia de seguretat per part de l'Usuari de les dades contingudes en la reserva realitzada.

La responsabilitat civil de CÀMPING CALELLA DE PALAFRUGELL pels serveis subministrats queda limitada a l'import d'aquests, l'usuari renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a CÀMPING CALELLA DE PALAFRUGELL per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels serveis adquirits via telefònica, presencial, per email o en la web www.campingcalelladepalafrugell.com , així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web www.campingcalelladepalafrugell.com.

CÀMPING CALELLA DE PALAFRUGELL és una empresa especialitzada en la posada a la disposició de lloguers d'allotjament en el càmping. CÀMPING CALELLA DE PALAFRUGELL posa a disposició els lloguers d'allotjament en el càmping a distància per Internet a través de la seva pàgina web i/o per telèfon, email, o presencialment en les instal·lacions del càmping C/ Fuerteventura s/n, 17210, Calella de Palafrugell, Girona.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d'aplicació: El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de posada a la disposició d'un allotjament per part del prestador sota un preu determinat i reserva i pagament del mateix per l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de reserva durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent o rebent-les via email en cas de contractació telefònica o presencial. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la reserva.

La citada relació contractual comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, en el moment de realitzar una reserva concreta.

2.2 Territori d'aplicació: La possibilitat de reserves de www.campingcalelladepalafrugell.com està activa per a tothom.

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una reserva haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per a contractar

2.4 Acceptació del client: La validació d'una reserva a través de la web www.campingcalelladepalafrugell.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles en la web www.campingcalelladepalafrugell.com o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5 Modificació de les Condicions Generals de Contractació: CÀMPING CALELLA DE PALAFRUGELL es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s'introduïssin una vegada realitzat una reserva, s'aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta reserva.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB www.campingcalelladepalafrugell.com:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels allotjaments són els mostrats en el moment d'iniciar la reserva en la nostra web www.campingcalelladepalafrugell.com.

3.2 Informació dels allotjaments: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada a Vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.campingcalelladepalafrugell.com estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.campingcalelladepalafrugell.com es mostren en llengua espanyola (castellà) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client pot fer-se en català o un altre idioma sempre indicant-lo abans d'iniciar el procediment de contractació.

3.3 Disponibilitat del/dels allotjament/s: Els allotjaments publicats estan disponibles. En els casos que l'allotjament no estigui disponible, no sortirà en la web.

3.4 Reserves per al període d'obertura del càmping: L'horari de recepció de reserves via web realitzades per al període d'obertura del càmping és de vint-i-quatre (24) hores els 365 dies. Una vegada feta la reserva rebrà automàticament un email de confirmació del procés i un altre de confirmació de la compra quan el prestador hagi rebut i confirmat el pagament corresponent a l'import de la reserva.

Les reserves realitzades telefònicament es podran realitzar en l'horari d'atenció entre les 8:00h i les 21:00h durant el període d'obertura del càmping. La reserva es confirmarà mitjançant la transferència bancària de l'usuari i el prestador, una vegada rebuda, li enviarà un email de confirmació.

Les reserves realitzades presencialment es podran realitzar entre les 8:00h i les 22:00h durant el període d'obertura del càmping.

3.5 Frau: Si CÀMPING CALELLA DE PALAFRUGELL sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d'anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L'usuari per a poder accedir als serveis oferts pel prestador, no haurà de donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per a poder tramitar la seva reserva.

Una vegada seleccionat/s el/els allotjament/s que desitja reservar, s'informa que de conformitat amb l'exigit per l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

4.1. Triar el lloguer desitjat fent clic en ell, i s'afegirà en el carret de compra fent clic en el botó “sol·licitud”.

4.2. Si es desitgen agregar més reserves, haurà de tornar a l'opció “reserva” i buscar la reserva que s'adeqüi a la seva petició. Si per error ha afegit alguna reserva que no volgués, haurà de clicar en l'opció d'eliminar de la meva cistella.

4.3. Triada/s la/les reserva/s, haurà de clicar en la pestanya de sol·licitud, per a realitzar la reserva. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de les reserves realitzades, les seves dades i forma de pagament triada).

Se sol·licitarà una sèrie de dades personals per a poder realitzar la reserva i la, i després se sol·licita el consentiment de l'usuari per a guardar les seves dades. Si el presta, es guarden i se li enviarà informació dels nostres serveis i/o ofertes si així ho permet, si no les dades es guardaran per a futures compres solament.

Han de revisar-se els controls de spam i de correu no desitjat de la seva safata d'entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

4.4. Una vegada emplenats les seves dades, apareixerà l'import total de la reserva i l'import referent a la bestreta, al costat d'una casella de verificació que haurà de marcar-la ja que és l'acceptació d'aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.

4.5. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó Finalitzar

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l'usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, data de contractació i dates de la reserva.

Si hi hagués qualsevol tipus d'error en l'adreça indicada o en qualsevol altre punt de la reserva, haurà de notificar-lo immediatament a l'adreça d'e-mail que apareixerà en la web per a procedir a l'esmena d'aquest error.

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten en la web www.campingcalelladepalafrugell.com.

CÀMPING CALELLA DE PALAFRUGELL proporcionarà Atenció al Client de manera GRATUÏTA a través del nostre email de contacte info@campingcalelladepalafrugell.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular d'aquest.

CÀMPING CALELLA DE PALAFRUGELL posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. ENVIAMENT:

En el moment de la finalització de la compra en línia li enviarem confirmació del pagament de la bestreta i les dades de la reserva a l'adreça de correu electrònic que hagi facilitat en realitzar la reserva. Una vegada es faci el pagament complet, rebrà de nou un correu de confirmació.

Si la compra és telefònica, li enviarem un email amb la forma de pagament triada, les presents condicions generals de contractació i les instruccions per a poder gaudir del servei contractat.

Si la compra és presencial se li lliuressin en mà els documents relatius a la reserva: factura, targetes d'accés, dades i preus dels horaris dels serveis, etc.

Si hi ha algun error en les dades ha de contactar immediatament amb la nostra línia d'Atenció al Client 972.615.116 o enviar un email a info@campingcalelladepalafrugell.com, per a poder procedir a la rectificació adequada.

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga www.campingcalelladepalafrugell.com inclouen l'IVA vigent en el moment de la reserva. Tots els preus que consten en la web són vàlids i s'expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses de cancel·lació.

L'usuari rebrà la factura de la reserva a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari una vegada realitzada la reserva.

Els preus aplicables a cada lloguer de l'allotjament seran els publicats en la web i aplicats de manera automàtica pel procés de contractació en l'última fase d'aquest.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la reserva hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta reserva està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l'Usuari podrà contactar a través del telèfon d'atenció al client del prestador o via correu electrònic a l'adreça facilitada.

7. FORMES DE PAGAMENT

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

Si la compra és en línia el Pagament serà mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L'usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d'especificar tots els dígits del núm. de la targeta en el formulari corresponent. L'operació es formalitza en el moment de realitzar la reserva. Només s'accepten pagaments amb targetes segures en els quals s'efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La reserva no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa.

S'utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d'aquesta.

Si la compra és telefònica el Pagament serà mitjançant transferència o ingrés a compte. En el moment de finalitzar la crida l'usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per a abonar la paga i senyal de la reserva. És fonamental que s'indiqui clarament el núm. de reserva assignat i el nom de l'usuari en l'ordre de transferència. Per a poder confirmar la reserva serà necessari realitzar la mateixa en un termini de 2 dies, en cas contrari serà cancel·lada en el nostre sistema.

8. CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ I PAGAMENT

Una vegada realitzada la reserva a través de la web realitzarà el pagament mitjançant targeta de crèdit del 40% de l'import total de l'estada si es realitza amb un termini de més de 30 dies de la data d'arribada. La resta del pagament haurà de realitzar-se com a màxim 30 dies abans de l'arribada. En cas contrari, es considerarà la reserva cancel·lada. Una vegada realitzat el pagament total, enviarem la confirmació de la reserva pagada.

En cas de realitzar-se la reserva en línia amb menys de 30 dies de la data d'arribada, el pagament inicial serà del 100%.

Quan la reserva sigui telefònicament, una vegada confirmada la disponibilitat per part del prestador, l'usuari haurà de realitzar el pagament mitjançant transferència bancària en un termini de 2 dies, corresponent al 40% de l'import total de l'estada si es realitza amb un termini de més de 30 dies de la data d'arribada. La resta del pagament haurà de realitzar-se com a màxim 30 dies abans de l'arribada. En cas contrari, es considerarà la reserva cancel·lada. Una vegada realitzat el pagament total, enviarem la confirmació definitiva de la reserva.

En cas de realitzar-se la reserva amb menys de 30 dies de la data d'arribada, el pagament serà del 100%.

Si l'allotjament reservat no s'ocupa el dia d'arribada o com a màxim en l'endemà abans de les 12 hores, la reserva quedarà anul·lada automàticament, tret que ens hagin comunicat per escrit el retard. No hi haurà reemborsament en cas de retard en el dia d'arribada o sortida anticipada.

En cas de cancel·lació s’haurà d’informar com a mínim 30 dies d'antelació de la data d'arribada, sinó perdreu la quantitat pagada. Les despeses de cancel·lació total o parcial, en els casos en què procedeixi la devolució de la quantitat pagada, seran de 20 € que es descomptaran de l'import de la mateixa. Les cancel·lacions han de sol·licitar-se per escrit mitjançant email a info@campingcalelladepalafrugell.com.

9. CONDICIONS DE L'ESTADA

L'allotjament podrà ocupar-se el dia d'arribada a partir de les 16.00 h i haurà de deixar-se lliure el dia de sortida previst abans de les 10.00 h. del matí. En dates de màxima entrada l'hora d'entrada en els allotjaments podria retardar-se.

La parcel·la podrà ocupar-se a partir de les 12 hores del dia de l'arribada i haurà de deixar-se lliure el dia previst de sortida abans de les 12 h. del matí.

Quan el Client abandoni l'allotjament/parcel·la abans de la data fins a la qual el tenia reservat, el Resort es quedarà el 100% del preu total dels serveis que quedin per utilitzar.

La taxa turística s'aplicarà segons la legislació vigent i s'abonarà en la recepció en el moment de l'arribada.

No s'accepten animals en el càmping.

Una vegada formalitzada la reserva, la Direcció es compromet a reservar el nombre d'allotjaments o parcel·les sol·licitades, sense que es pugui garantir la situació exacta. La reserva només confereix dret a ocupar una plaça indeterminada i no confereix cap altre privilegi.

El prestador no serà responsable dels errors de reserva atribuïbles a l'usuari o causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

10. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULAS:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

11. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació del servei objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a l'efecte del TRLGDCU) o de l'usuari (si és considerat com a consumidor a l'efecte del TRLGDCU).

13. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa a:

1. Normativa europea que regula el comerç electrònic:

· Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);

· Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

2. Normativa espanyola:

· Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

· Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,

· REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)

· Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,

· Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista,

· Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

· DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya.

14. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les cridant al telèfon d'Atenció al Client 972.615.116.

Miniclub

PELS NENS

icon
CONEIX EL CÀMPING

TOUR VIRTUAL

icon
RESERVES / PRESSUPOST

RESERVES

Miniclub
CHECKING

ONLINE

^